NHỮNG LỖI PHÁT ÂM NGƯỜI VIỆT NAM THƯỜNG GẶP NHẤT - RES