HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP VỚI CHUYÊN GIA HƯỚNG NGHIỆP VTV 7 – PHẠM THÙY CHI