TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC RES VÀ TOẠ ĐÀM “THAY ĐỔI VÌ MỘT TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” - KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7 - RES