8.0 IELTS VÀ HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐẠI HỌC TORONTO SỐ 1 CANADA - RES