LK2 03 – 05 Chung cư Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An