686 QUỐC LỘ 1A, ĐÌNH BẢNG, THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH - RES