SỐ 490 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN, HÀ NỘI - HN - RES