251 TRẦN ĐĂNG NINH, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY (HN) - RES