SỐ 236 ĐINH BỘ LĨNH, PHƯỜNG 26, Q. BÌNH THẠNH (HCM) - RES