205 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hoà, Đồng Nai - RES