144 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - RES