102 Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang - RES