PARK 2, TIMES CITY, 458 MINH KHAI, Q. HAI BÀ TRƯNG (HN) - RES