60 NGUYỄN THỊ THẬP, KĐT HIM LAM PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7 (TP.HCM) - RES