366A17 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5, QUẬN GÒ VẤP (HCM) - RES