312 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh - RES