22 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P. TÂN THÀNH, QUẬN TÂN PHÚ (TP.HCM) - RES