19 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân - RES