109 Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều - RES