102- 104 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, TP Thủ Đức - RES