Thành tích
học viên

Nguyễn Ngọc Duy

Nguyễn Ngọc Duy

Đạt 8.0 IELTS
Mai Hiếu Trang

Mai Hiếu Trang

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Chí Hiếu

Nguyễn Chí Hiếu

Đạt 7.5 IELTS
Vũ Thanh Giang

Vũ Thanh Giang

Đạt 7.5 IELTS
Lê Trương Quỳnh Như

Lê Trương Quỳnh Như

Đạt 7.5 IELTS
Vũ Đình Hòa

Vũ Đình Hòa

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Thị Thúy An

Nguyễn Thị Thúy An

Đạt 7.5 IELTS
Vũ Thị Bảo Yến

Vũ Thị Bảo Yến

Đạt 7.5 IELTS
Lê Thị Huyền Chi

Lê Thị Huyền Chi

Đạt 7.5 IELTS
Phạm Minh Huyền

Phạm Minh Huyền

Đạt 7.5 IELTS
Trần Nguyễn Anh Thư

Trần Nguyễn Anh Thư

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Bảo Hà Anh

Nguyễn Bảo Hà Anh

Đạt 8.0 IELTS
Ngô Nhật Anh

Ngô Nhật Anh

Đạt 7.5 IELTS
Trần Nhật Long

Trần Nhật Long

Đạt 7.5 IELTS
Lê Hà Thu

Lê Hà Thu

Đạt 7.5 IELTS
Phạm Vũ Minh

Phạm Vũ Minh

Đạt 8.0 IELTS
Trần Vân Anh

Trần Vân Anh

Đạt 8.0 IELTS
Châu Bích Nhi

Châu Bích Nhi

Đạt 8.0 IELTS
Đỗ Đức Hoàn

Đỗ Đức Hoàn

Đạt 7.5 IELTS
Mai Nguyễn Thanh Tùng

Mai Nguyễn Thanh Tùng

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Ban Mai

Nguyễn Ban Mai

Đạt 8.0 IELTS
Trần Dương Thành

Trần Dương Thành

Đạt 8.0 IELTS
Võ Nguyễn Phương Thảo

Võ Nguyễn Phương Thảo

Đạt 7.5 IELTS
 Cao Lập Quốc

Cao Lập Quốc

Đạt 7.5 IELTS
Hoàng Thị Ngọc Anh

Hoàng Thị Ngọc Anh

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Minh Hằng

Đạt 7.5 IELTS
Tạ Thu Tâm

Tạ Thu Tâm

Đạt 8.5 IELTS
Trương Thế Vinh

Trương Thế Vinh

Đạt 7.5 IELTS
Bùi Trương Uyên Khanh

Bùi Trương Uyên Khanh

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Hoàng Mai

Nguyễn Hoàng Mai

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Như Phương

Nguyễn Như Phương

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Cường

Đạt 8.0 IELTS
 Nguyễn Tuấn Nguyên

Nguyễn Tuấn Nguyên

Đạt 7.5 IELTS
Vũ Trần Quang Huy

Vũ Trần Quang Huy

Đạt 7.5 IELTS
Nghiêm Linh Giang

Nghiêm Linh Giang

Đạt 7.5 IELTS
Lê Hải Yến

Lê Hải Yến

Đạt 8.5 IELTS
Trần Phương Thảo

Trần Phương Thảo

Đạt 7.5 IELTS
 Đỗ Thị Hải An

Đỗ Thị Hải An

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Bảo Phúc

Nguyễn Bảo Phúc

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Vũ Hằng Nga

Nguyễn Vũ Hằng Nga

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh

Đạt 7.5 IELTS
Ngô Sơn Hà

Ngô Sơn Hà

Đạt 7.5 IELTS
Phạm Minh Việt

Phạm Minh Việt

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Minh Phương

Đạt 8.0 IELTS
Đinh Việt Thi

Đinh Việt Thi

Đạt 7.5 IELTS
Đỗ Phương Uyên

Đỗ Phương Uyên

Đạt 8.0 IELTS
Trần Khánh Đan

Trần Khánh Đan

Đạt 7.5 IELTS
Bùi Đức Nguyên

Bùi Đức Nguyên

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

Đạt 8.5 IELTS
Lâm Vĩnh Khánh

Lâm Vĩnh Khánh

Đạt 7.5 IELTS
Vũ Hải Ninh

Vũ Hải Ninh

Đạt 7.5 IELTS
Lê Quỳnh Hoa

Lê Quỳnh Hoa

Đạt 7.5 IELTS
Phạm Nguyễn Minh Hạnh

Phạm Nguyễn Minh Hạnh

Đạt 7.5 IELTS
Tạ Phạm Thái Duy

Tạ Phạm Thái Duy

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Phương Hoa

Nguyễn Phương Hoa

Đạt 8.0 IELTS
Vũ Phương Thảo

Vũ Phương Thảo

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Minh Nhật

Nguyễn Minh Nhật

Đạt 7.5 IELTS
Tăng Quỳnh Anh

Tăng Quỳnh Anh

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Thái Hòa

Nguyễn Thái Hòa

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Thị Minh Anh

Nguyễn Thị Minh Anh

Đạt 7.5 IELTS
Đào Lê Linh Chi

Đào Lê Linh Chi

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Hiền Minh

Nguyễn Hiền Minh

Đạt 7.5 IELTS
Lục Thành Đức

Lục Thành Đức

Đạt 8.0 IELTS
Tạ Minh Duy

Tạ Minh Duy

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Mai Linh

Nguyễn Mai Linh

Đạt 8.5 IELTS
Dương Đông Hải

Dương Đông Hải

Đạt 7.5 IELTS
Trần Ngọc Minh Châu

Trần Ngọc Minh Châu

Đạt 7.5 IELTS
Phan Ngọc Thạch

Phan Ngọc Thạch

Đạt 8.0 IELTS
Hoàng Diệu Linh

Hoàng Diệu Linh

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Phước Quý Minh

Nguyễn Phước Quý Minh

Đạt 7.5 IELTS
Phạm Hoàng Tùng

Phạm Hoàng Tùng

Đạt 8.0 IELTS
Phan Thục Tranh

Phan Thục Tranh

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Đăng Huy

Nguyễn Đăng Huy

Đạt 7.5 IELTS
Bùi Minh Quân

Bùi Minh Quân

Đạt 7.5 IELTS
Đoàn Thế Vũ

Đoàn Thế Vũ

Đạt 8.0 IELTS
Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Đạt 7.5 IELTS
Lương Anh Anh

Lương Anh Anh

Đạt 7.5 IELTS
Lê Bảo Đăng Tuyên

Lê Bảo Đăng Tuyên

Đạt 7.5 IELTS
Trần Anh Hùng

Trần Anh Hùng

Điểm IELTS: 7.5
Nguyễn Thúy Hằng

Nguyễn Thúy Hằng

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Đạt 8.0 IELTS
Trương Đỗ Thái Hòa

Trương Đỗ Thái Hòa

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Đức Toàn

Nguyễn Đức Toàn

Đạt 7.5 IELTS
Trần Phú Hưng

Trần Phú Hưng

Đạt 7.5 IELTS
Hồ Diệp Linh

Hồ Diệp Linh

Đạt 7.5 IELTS
Tô Ngọc Huyền

Tô Ngọc Huyền

Đạt 7.5 IELTS
Phạm Minh Tiến

Phạm Minh Tiến

Đạt 7.5 IELTS
Bùi Bảo Lâm

Bùi Bảo Lâm

Đạt 7.5 IELTS
Lê Hà Khoa

Lê Hà Khoa

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Đình Hưng

Nguyễn Đình Hưng

Đạt 7.5 IELTS
Lê Thái Hà

Lê Thái Hà

Đạt 7.5 IELTS
Huỳnh Minh Kha

Huỳnh Minh Kha

Đạt 8.0 IELTS
Lưu Minh Phong

Lưu Minh Phong

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Tấn Thịnh

Nguyễn Tấn Thịnh

Đạt 7.5 IELTS
Bùi Ngọc Phương Nghi

Bùi Ngọc Phương Nghi

Đạt 7.5 IELTS
Hoàng Mạnh Quân

Hoàng Mạnh Quân

Đạt 7.5 IELTS
Trần Minh Hưng

Trần Minh Hưng

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Đăng Bình

Nguyễn Đăng Bình

Đạt 7.5 IELTS
Bùi Kiều My

Bùi Kiều My

Đạt 7.5 IELTS
Lê Quốc Khánh

Lê Quốc Khánh

Đạt 7.5 IELTS
Phạm Hoàng Sơn

Phạm Hoàng Sơn

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Đạt 7.5 IELTS
Lư Minh Bân

Lư Minh Bân

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Quang Dũng

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Võ Khắc Hùng

Nguyễn Võ Khắc Hùng

Đạt 7.5 IELTS
Chu Minh Ngọc

Chu Minh Ngọc

Đạt 8.0 IELTS
Hoàng Phương Uyên

Hoàng Phương Uyên

Đạt 8.0 IELTS
Triệu Đình Quang Minh

Triệu Đình Quang Minh

Đạt 7.5 IELTS
Ngô Trung Hiếu

Ngô Trung Hiếu

Đạt 8.0 IELTS
Bùi Lê Minh Hoàng

Bùi Lê Minh Hoàng

Đạt 7.5 IELTS
Nguyễn Phúc Thành

Nguyễn Phúc Thành

Đạt 7.5 IELTS
Đỗ Hồng Quân

Đỗ Hồng Quân

Đạt 7.5 IELTS
Võ Thành Đạt

Võ Thành Đạt

Đạt 8.0 IELTS
Đỗ Khánh Linh

Đỗ Khánh Linh

Đạt 7.5 IELTS
Đoàn Nhật Minh

Đoàn Nhật Minh

Đạt 8.0 IELTS
Phạm Đình Anh

Phạm Đình Anh

Đạt 7.5 IELTS
Hà Dương Thùy Chi

Hà Dương Thùy Chi

Điểm thi: 8.0 IELTS
Huỳnh Thành Nhân

Huỳnh Thành Nhân

ĐẠT 8.0 IELTS Ở ĐỘ TUỔI 13
Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

ĐẠT 8.0 IELTS
Duy Phước

Duy Phước

ĐẠT 8.0 IELTS
Nguyễn Trí Anh

Nguyễn Trí Anh

ĐẠT 8.0 IELTS
Nguyễn Thái Lâm

Nguyễn Thái Lâm

ĐẠT 8.5 IELTS
Đặng Hồng Ngọc

Đặng Hồng Ngọc

ĐẠT 8.5 IELTS

8 lý do
chọn RES

TRƯỜNG ANH NGỮ QUY MÔ LỚN TẠI VIỆT NAM

TRƯỜNG ANH NGỮ QUY MÔ LỚN TẠI VIỆT NAM

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CÁC CHUYÊN GIA NGÔN NGỮ HÀNG ĐẦU BIÊN SOẠN

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CÁC CHUYÊN GIA NGÔN NGỮ HÀNG ĐẦU BIÊN SOẠN

CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT THÀNH CÔNG

CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT THÀNH CÔNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI VÀ TIỆN NGHI

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI VÀ TIỆN NGHI

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ XUẤT SẮC

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ XUẤT SẮC

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA

THÀNH TÍCH HỌC VIÊN VƯỢT TRỘI

THÀNH TÍCH HỌC VIÊN VƯỢT TRỘI

DỊCH VỤ HỖ TRỢ TẬN TÂM

DỊCH VỤ HỖ TRỢ TẬN TÂM

Danh sách
Khoá Học

TIẾNG ANH TRẺ EM - THIẾU NIÊN

TIẾNG ANH TRẺ EM - THIẾU NIÊN

Xem thông tin chi tiết
KHOÁ HỌC IELTS

KHOÁ HỌC IELTS

Xem thông tin chi tiết
TIẾNG ANH GIAO TIẾP

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Xem thông tin chi tiết

Giáo viên
trường RES

Giáo viên bản ngữ được mời từ Anh, Úc, Mỹ, Canada… đều có bằng cấp cao và kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiếng Anh và IELTS. Nhiều thây cô còn là thạc sĩ và tiến sĩ từ các trường Đại Học hàng đầu thế giới như Stand-ford, Printon, Yel…

XEM CHI TIẾT

Cơ sở
vật chất

Được trang bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu cần thiết cho học sinh, Đảm bảo học viên được học tập trong môi trường Quốc tế với những trang thiết bị hiện đại.

Thành tích
học viên

Giáo viên bản ngữ được mời từ Anh, Úc, Mỹ, Canada… đều có bằng cấp cao và kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiếng Anh và IELTS. Nhiều thây cô còn là thạc sĩ và tiến sĩ từ các trường Đại Học hàng đầu thế giới như Stand-ford, Printon, Yel…

XEM CHI TIẾT

Cảm nhận của phụ huynh Về chương trình học

 

RES Trên
truyền hình

 

Chương trình Hoà Ca 2019 phối hợp cùng Đài Truyền Hình VTV7 đạt giải vàng Liên Hoan Truyền Hình

Res đồng sản xuất Chương Trình Hoà Ca 2020 với Đài Truyền Hình VTV7

VTV3    VTV3

Chứng chỉ

Giấy chứng nhận đối tác xuất sắc của
Hội Đồng Thi IDP (Hội Đồng Úc)

Đăng ký Tư Vấn
Chương trình học

Nhận thông tin học phí
Nội dung chương trình học
Thông tin giáo trình, giáo viên
Ưu đãi đặc biệt trong hôm nay

Hệ thống trường
Anh Ngữ RES

Xem tất cả Trung tâm RES