Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng anh
tieng anh tre em truot phai

Luyện thi IELTS

Khóa Học Luyện Thi IELTS


Danh sách các khóa LUYỆN THI IELTS của RES:

 • Khóa luyện thi ielts Số 1:  English Baisc (Tiếng Anh cho người bắt đầu)
 • Khóa luyện thi ielts Số 2:  English background (Nghe nói hiệu quả cơ bản)
 • Khóa luyện thi ielts Số 3:  IELTS Foundation
 • Khóa luyện thi ielts Số 4:  IELTS Foundation (Cấp tốc)
 • Khóa luyện thi ielts Số 5:  Pre-IELTS A
 • Khóa luyện thi ielts Số 6:  Pre- IELTS B
 • Khóa luyện thi ielts Số 7:  Pre IELTS cấp tốc: Tổng hợp lớp Pre IELTS A,Pre IELTS B
 • Khóa luyện thi ielts Số 8:  IELTS cấp tốc đạt mục tiêu 6.5
 • Khóa luyện thi ielts Số 9:  IELTS Advanced
 • Khóa luyện thi ielts Số 10:Speaking for IELTS
 • Khóa luyện thi ielts Số 11:Writting for IELTS
 • Khóa luyện thi ielts Số 12:IELTS nâng cao mục tiêu 7.5- Khóa luyện thi ielts Số 1: English Basic (Tiếng Anh cho người bắt đầu)


Trình độ đầu vào:  Elemenatry
Giáo trình: New Cutting Edge
Giáo trình English Basic của RES là một hệ thống được tổng hợp từ rất nhiều giáo trình Tiếng Anh căn bản nổi tiếng như: Very easy English, English Icon Basic, English Starter, Tactics for listening – Basic, Vocabulary in Practice… Với mục tiêu xây dựng nền tảng kiến thức từ vựng căn bản cho học viên mới bắt đầu. Ngoài ra, giáo trình còn giúp cho học viên bước đầu rèn luyện các kỹ năng reading và listening để làm nền móng vững chắc cho những khóa học cao hơn.
Giáo viên: Giáo viên người Việt
- Các bạn mới bắt đầu và cần xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc. Giúp cho các bạn định hình cấu trúc bài thi TOEIC và bước đầu xây dựng 2 kỹ năng Nghe và Đọc. 
- Bổ sung vốn từ vựng căn bản cho học viên, giúp phục hồi các kiến thức đã mất. 
- Thích hợp với những người mới bắt đầu học Tiếng Anh hoặc đã bỏ lâu và muốn quay lại. 
Tốc độ lớp TOEIC basic tương đối vừa phải để đảm bảo tất cả học viên đều theo kịp chương trình học.
Học phí : 2,970,000 VND / 45 h- Khóa luyện thi ielts Số 2: English background (Nghe nói hiệu quả cơ bản)


Trình độ đầu vào: High Elemenatry and Pre Intermediate
Giáo trình: New Cutting Edge
Bên cạnh giáo trình New cutting Edge, giáo trình của English Background còn được tổng hợp công phu từ nhiều sách từ vựng, ngữ pháp, phát âm, nghe của nhà xuất bản sách nổi tiếng Cambridge như: Vocabulary practice test 1 và 2, Round up 5, Sheep and Ship, Prounciation in Use, tactic listening.. nhằm phù hợp cho học viên học tiếng anh giao tiếp với giáo viên bản xứ nhưng vốn từ vựng và ngữ pháp còn rất cơ bản. 
Giáo viên: 100% Giáo viên nước ngoài
Là lớp học nền tảng nhằm bổ sung kỹ năng nghe nói cho các bạn học viên trước khi ôn luyện IELTS hoặc đó chú trọng đến bổ sung kỹ năng nghe, nói và phát triển vốn vocabulary.

Học phí : 5,060,000 VND / 45 h- Khóa luyện thi ielts Số 3 - 4: IELTS Foundation và Foundation Cấp Tốc


Trình độ đầu vào: Intermediate
Giáo trình học: RES biên soạn
Giáo trình IELTS Foundation được tổng hợp vô cùng công phu từ gần 20 đầu sách từ nhà xuất bản nổi tiếng là Cambrige and Longman: Grammar trouble spot, How to make a paragraph, how to make a better sentence, praragraph writing, academic writing, reading select, reading inside 1-4, Cambrige IELTS practice test 1-2.
Giáo viên: 50% Giáo viên nước ngoài, 50% giáo viên Việt Nam
IELTS Foundation là khóa học tiền IELTS nhằm bổ sung đầu đủ 4 kỹ năng trong đó chú trọng vào kỹ năng nghe và nói. Phần kỹ năng nói giáo viên sẽ tập trung vào việc giúp học viên hiểu câu hỏi, trả lời nhanh và chính xác.
• Tập phản xạ nói trong kỹ năng với việc trả lời các câu hỏi speaking Part 1 trong IELTS
• Phát triển, sự dụng từ vựng đơn giản theo các chủ đề
• Học phát âm và chữa phát âm rất kỹ
• Thực hành thành thạo viết từ mệnh đề, câu đơn, câu phức đến hoàn thành một academic paragraph

Học phí : 6,182,000 VND / 51 h- Khóa luyện thi ielts Số 5:Pre-IELTS A


Trình độ đầu vào: Upper Intermediate
Đầu ra: IELTS mục tiêu 5.5
Giáo trình: Step up to IELTS
Bên cạnh cuốn sách step up to IELTS thì chương trình pre A được biên soạn và tổng hợp và chọn lọc vô cùng công phu từ hơn 20 cuốn sách từ các nhà xuất bản nổi tiếng của Cambrige và Barrons như: Cambrige IELTS practice test 1-4, Grammmar for IELTS, Vocabulary for IELTS, Writing skills, Reading skills (Sam Mc Carter), IELTS's Barron, Vocabulary in Use, Idioms in use, Phrasal verb in use, Prounciation in use…
Giáo viên: 50% Giáo viên nước ngoài, 50% Giáo viên Việt Nam
Pre-IELTS chuẩn bị cho học viên một nền tảng kiến thức vững chắc, bổ trợ những kĩ năng còn thiếu. Sau khóa học, học viên sẽ hoàn toàn tự tin để phát huy tối đa những kiến thức lớp IELTS mang lại. 
• Làm quen và thực hành với các nội dung thi IELTS 
• Sửa phát âm rất kỹ 
• Chỉ ra các lỗi trong Speaking và Grammar
• Writing: Hoàn thiện phần writing task 1
• Speaking: Hoàn thiện speaking part 1 và part 2 theo một số chủ đề thông dụng 
• Phân biệt giữa Academic Writing và General Writing 
• Phát triển vốn từ vựng theo chủ đề 
• Phản xạ nhanh và tự nhiên trong giao tiếp
• Thực hành thành thạo viết academic paragraph và writing task 1 IELTS

Học phí : 7,277,000 VND / 51 h- Khóa luyện thi ielts Số 6:Pre- IELTS B


Trình độ đầu vào: Upper Intermediate, high Upper Intermediate
Đầu ra: IELTS mục tiêu 5.5-6.0
Giáo trình: Achive IELTS 1 
Bên cạnh cuốn sách Achive IELTS 1 thì chương trình pre B được biên soạn và tổng hợp và chọn lọc vô cùng công phu từ hơn 20 cuốn sách từ các nhà xuất bản nổi tiếng của Cambrige và Barrons như: IELTS foundation, High Impact IELTS, Cambrige IELTS practice test 1-4, Grammmar for IELTS, Vocabulary for IELTS, Writing skills, Reading skills (Sam Mc Carter), IELTS's Barron, Vocabulary in Use, Idioms in use, Phrasal verb in use, Prounciation in use…
Giáo viên: 100% Giáo viên Nước Ngoài
Lớp Pre IELTS B giúp học viên hoàn thiện toàn diện kiến thức 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để học viên có được nền tảng kiến thức tốt nhất để áp dụng thành công các tips được học tại các lớp IELTS advanced, speaking for IELTS, writing for IELTS.
• Phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề
• Luyện tập speaking trong thời gian hạn chế
• Writing: Tập trung thực hành phần Writing task 2
• Speaking: Tập trung vào speaking part 2, giới thiệu về speaking part 3

Học phí : 7,508,000 VND / 51 h- Khóa luyện thi ielts Số 8: IELTS cấp tốc đạt mục tiêu 6.5


Trình độ đầu vào: Upper Inter hoặc advanced
Đầu ra: IELTS mục tiêu 6.5-7.0
Giáo trình: RES biên soạn
Giáo trình khóa học IELTS cấp tốc mục tiêu 6.5 được biên soạn và tổng hợp và chọn lọc vô cùng công phu từ hơn 20 cuốn sách từ các nhà xuất bản nổi tiếng của Cambrige và Barrons như: IELTS practice test plus 1-2, IELTS test builder 1, 2 ,Cambrige IELTS practice test 1-4, Grammmar for IELTS, Vocabulary for IELTS, check Vocabulary for IELTS, Writing skills, Reading skills (Sam Mc Carter), IELTS's Barron, Vocabulary in Use, Idioms in use, Phrasal verb in use..
Giáo viên: 100% Giáo viên nước ngoài
Lớp học thiết kế cho các bạn học viên cần thi IELTS trong một thời gian ngắn. Lớp học liên tục từ thứ hai đến thứ sáu. Lớp học sẽ do 4 giáo viên cùng đảm nhận theo từng thế mạnh của mình. 
Một giáo viên dạy Writing task 2, một giáo viên dạy Writing task 1, một giáo viên dạy Speaking và một giáo viên dạy Reading và Listening.

Học phí : 12,100,000 VND / 88 h 

Tips for IELTS cấp tốc mục tiêu 6.5


- Khóa luyện thi ielts Số 9: IELTS Advanced


Trình độ đầu vào: Advanced
Đầu ra: IELTS mục tiêu 6.5-7.0
Giáo trình: Ready for IELTS
Bên cạnh cuốn sách thì chương trình Ready for IELTS được biên soạn và tổng hợp và chọn lọc vô cùng công phu từ hơn 20 cuốn sách từ các nhà xuất bản nổi tiếng của Cambrige và Barrons như: IELTS practice test plus 1-2, IELTS test builder 1, 2 ,Cambrige IELTS practice test 1-4, Grammmar for IELTS, Vocabulary for IELTS, check Vocabulary for IELTS, Writing skills, Reading skills (Sam Mc Carter), IELTS's Barron, Vocabulary in Use, Idioms in use, Phrasal verb in use..
Giáo viên: 100% Giáo viên nước ngoài
Lớp IELTS tập trung phát triển và hoàn thiện các kĩ năng cần thiết để đạt điểm cao trong kì thi. Có thể học viên đã học tiếng Anh trong nhiều năm, nhưng chưa chắc đã biết cách thể hiện tốt nhất vốn tiếng Anh của mình trong vài giờ thi ngắn. Vd: Câu hỏi “What kind of music do you like?” có thể rất dễ, nhưng trả lời xuất sắc, phô diễn được HẾT vốn tiếng Anh của mình trong vài phút phỏng vấn thì không dễ! Nội dung của khoá học này như sau: 
• Các mẹo làm bài thi 
• Các template (mẫu) cho Speaking. 
• Các template cho Writing Task 1 & Task 2 
• Các bài văn mẫu xuất sắc theo nhiều chủ đề 
• Sự dụng nhiều idiom để tăng khả năng ghi điểm 
• Luyện tập Reading, Writing và Speaking theo từng chủ đề để tăng khả năng vận dụng tự vựng và kiến thức về các chủ đề đó. 
• Ngoài ra, học viên còn được giúp lập nhóm speaking để luyện tập dưới sự hướng dẫn của người đã thi IELTS điểm cao

Học phí: 8,481,000 VND / 51 h 

Tips for IELTS Advanced


- Khóa luyện thi ielts Số 10:Speaking for IELTS


Trình độ đầu vào: Advanced
Đầu ra: Speaking mục tiêu 6.5-7.0
Giáo trình: RES biên soạn
Giáo trình Speaking for IELTS được biên soạn và tổng hợp và chọn lọc vô cùng công phu từ hơn 20 cuốn sách từ các nhà xuất bản nổi tiếng của Cambrige và Barrons như: IELTS practice test plus 1-2, IELTS test builder 1, 2 ,Cambrige IELTS practice test 1-4, Grammmar for IELTS, Vocabulary for IELTS, check Vocabulary for IELTS, Vocabulary in Use, Idioms in use, Phrasal verb in use, speaking and listening (Sam Mc Carter), speaking for IELTS (Mark Allen)
Giáo viên: 100% Giáo viên nước ngoài
• Đưa các gợi ý, tips cho từng phần trả lời trong phần thi nói để học viên có thể đạt được số điểm cao nhất có thể trong kỳ thi IELTS. Sau mỗi câu hỏi thầy sẽ đưa ra 3 example answers cho mỗi câu hỏi, đó là example tốt, trung bình và rất kém để cùng với học viên phân tích và rút ra kinh nghiệm.
• Chú trọng đến việc sửa phát âm (word stressed, sentence stressed, ending sounds, sửa cách dùng vocabulary (văn nói), intonation…để cho phần trả lời của các bạn học viên dễ hiểu, chuẩn và tự nhiên nhất.
• Trong mỗi buổi học giáo viên sẽ chọn từ 4 đến 5 bạn đến phỏng vấn one to one với giáo viên, topics dựa vào phần thầy dạy hoặc do chọn ngẫu nhiên, sau khi phỏng vấn thầy thường dành 4,5 phút feedback trực tiếp với học viên không chỉ về errors của bạn ấy trong phần thi mà dựa vào bài trả lời của bạn thầy có những góp ý về cách dùng từ, mẫu câu, ngữ pháp để bạn học viên nói hay hơn, tự nhiên hơn thay vì đi bắt chước các example của người khác.
• Update topics trong phần thi Speaking for IELTS và sử dụng các chủ đề này cho các lớp học tiếp theo nên đảm bảo các lớp học speaking sau càng ngày càng hay và upate so với các lớp trước.
• Mỗi bạn học viên được phỏng vấn one to one full test với giáo viên 2 lần. 12-15 phút cho phỏng vấn, 15 phút cho feedback.

Học phí : 6,369,000 VND / 33 h 

Tips for IELTS Speaking


- Khóa luyện thi ielts Số 11:Writting for IELTS


Trình độ đầu vào: Advanced
Đầu ra: Writing mục tiêu 6.5-7.0
Giáo trình: RES biên soạn
Giáo trình Writing for IELTS được biên soạn và tổng hợp và chọn lọc vô cùng công phu từ nhiều cuốn sách từ các nhà xuất bản nổi tiếng của Cambrige và Barrons như: IELTS practice test plus 1-2, IELTS test builder 1, 2 ,Cambrige IELTS practice test 1-4, Grammmar for IELTS, Vocabulary for IELTS, check Vocabulary for IELTS, Vocabulary in Use, Idioms in use, Phrasal verb in use, Writing skills (Sam Mc Carter), Writing for IELTS (Mark Allen)
Giáo viên: 100% Giáo viên nước ngoài
• Lớp học tập trung vào các kỹ năng, chiến thuật làm bài để giúp học viên dựa vào nền tảng viết của mình có thể nâng được điểm writing nhanh nhất có thể với sự hướng dẫn của giáo viên về việc phân tích, brainstorm cũng như tổ chức sắp xếp ý đơn giản, dễ hiểu và dễ viết đồng thời phân bổ thời gian hợp lý để trong vòng 1 hour có thể fullfil được yêu cầu của 2 task.
• Trong mỗi buổi học, học viên được khuyến khích involve vào bài giảng bằng cách phát biểu hoặc tham gia vào làm việc nhóm, viết bài ngay tại lớp. Trong mỗi buổi học giáo viên phân tích 1 bài và học viên sẽ tự viết lại theo nhóm trên giấy transperency trong thời gian ngắn hơn thi thật (15 phút cho task 1 và 35 phút cho task 2), sau đó giáo viên sẽ thu bài và dùng máy chiếu (overhead) để chữa luôn trên lớp. Trong mỗi buổi học, học viên sẽ được viết và chữa ít nhất là 3 bài trên lớp và có 1 bài tập về nhà. Trong tổng khóa học 40h, học viên được viết và chữa ít nhất là 50 bài.
• Các bài viết do giáo viên dạy trên lớp được thay đổi liên tục dựa vào các đề thi IELTS nóng hổi nhất do chính các học viên cũ của các thầy cô vừa thi xong update.

Học phí : 6,369,000 VND / 33 h 

Tips for IELTS Writing


- Khóa luyện thi ielts Số 12: IELTS nâng cao mục tiêu 7.5


Trình độ đầu vào: High Advanced
Đầu ra: IELTS mục tiêu từ 7.5-8.0
Giáo trình: RES biên soạn
Giáo viên: 100% Giáo viên nước ngoài
IELTS nâng cao dành cho những học viên đã có các kĩ năng làm bài thi và muốn luyện tập chuyên cần để đạt kết quả xuất sắc và mục đích làm cho học viên quen với sức ép về mặt thời gian trong khi làm bài thi. Khóa học chỉ tập trung vào 2 kĩ năng Speaking và Writing. Giáo viên sẽ hướng dẫn ngắn gọn các vấn đề lý thuyết, sau đó học viên sẽ được: 
• Luyện tập Writing Task 1 trong đúng 20 phút và Task 2 trong 40 phút 
• Luyện tập Full Writing Test trong 60 phút 
• Chữa bài Writing riêng cho bạn và chữa các lỗi chung ngay tại lớp 
• Luyện tập Speaking với IELTS Examiner

Học phí : 7,046,000 VND / 39 h luyện thi ielts, ielts cấp tốc
RES ( Reliable English School )
 
REStrung tâm ngoại ngữ hàng đầu về luyện thi IELTS, TOEIC, Tiếng Anh giao tiếp chất lượng, hiện có cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ giáo viên bản xứ (Anh, Úc, Mỹ, Canada) nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao. Dù chỉ mới thành lập từ tháng 05/2008 nhưng RES đã nhanh chóng đạt được vị trí số 1 về luyện thi IELTS tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhờ vào chất lượng giáo viên nước ngoài suất sắc quen thuộc với sinh viên nhiều trường ĐH Ngoại Thương, Quốc Gia, Kinh tế, Ngân cùng đội ngũ tư vấn, nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp. Thành tích nổi bật của RES là đã có 10 học viên đạt 8.5 IELTS, hơn 100 học viên đạt 8.0 IELTS và hàng nghìn học viên đạt 7.5. 4 bạn đạt điểm tuyệt đối 990 Toeic và hơn 500 bạn đạt trên 900 Toeic. 

Thông tin liên hệ

Hà Nội:

Số 330 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng - Tel: 04.3623 1575
Số 71 Chùa Láng, Q. Đống Đa - Tel: 04.3259 5447
Số 446 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân - Tel: 090 6050 084
Số 631 Ngô Gia Tự, Q.Long Biên - Tel: 04.3212 7277

TP. Hồ Chí Minh:

Số 172A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM - Tel: 086 273 3777
Số 310 Cao Thắng, Quận 10, TP.HCM - Tel: 08.3610 0687
Số 20, Thân Nhân Trung, P. 13, Q. Tân Bình - Tel: 08.6680 5999

 
Website: www.res.vn - Email: res.edu.co@gmail.com - Hotline: 097 9043 610 - 090 6050 084
Yahoo chat : academyielts ; hanoi_res ; hochiminh_res
                    HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ HỌC TẠI RES

                    HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ HỌC TẠI RES
 
HỘI THẢO WRITING FOR IELTS TẠI RES 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ
HỘI THẢO SPEAKING FOR IELTS TẠI RES 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI THẢO BÍ QUYẾT XIN HỌC BỔNG DU HỌC TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI THẢO PHÁT ÂM
Đăng ký thi thử
RES ( Reliable English School )
Google+